Задати питання
Success request
Дякуємо за Вашу заявку

Зареєструватись на курс
Swift iOS
Задати питання

Основи Data Science

Інформація — це золото сучасної епохи. Вона давно стала необхідним для виживання країн ресурсом. За допомогою інформації країни будують стратегії управління та прогнозують майбутні події, щоб вчасно підготуватися до них та мінімізувати пов'язані з ними ризики. 

Data Scientist — експерт, який спеціалізується на даних (методах їх обробки, візуалізації, аналізу) та застосуванні отриманих знань для вирішення задач. Діапазон областей застосування Data Science практично всеосяжний: від прогнозу ризику банкрутства компаній до конструювання систем ранньої діагностики раку.

Чому професія Data Scientist перспективна?
За останні роки кількість накопиченої інформації колосально збільшилася і її об’єми продовжують стрімко зростати. Для пізнання та опису процесів і явищ, що оточують людство, необхідно обробляти надвеликі об’єми даних. Мозок людини не здатний їх осягнути, але натомість спромігся створити машини, що здатні виконувати цю роботу.

Аналізуючи надвеликі об’єми даних, корпорації адаптуються до динамічних умов економічно-політичного середовища. Науковці використовують їх для тренування роботів — машин, що мають інтелектуальний потенціал та здатні виконувати операції, які не під силу людині. Майбутнє з людьми та машинами, що рухаються пліч-о-пліч задля спільного блага настало. І роль посередників між споживачами інформації та машинами виконують Data Scientists.

Задача Data Scientist — проведення аналізу даних, щоб на основі отриманих результатів прийняти оптимальні шляхи та методи для вирішення комплексних завдань і проблем.

Курс "Основи Data Science" орієнтований на:

  • розробників програмного забезпечення, які бажають оволодіти новими методиками і практиками для вирішення професійних задач

  • наукових працівників, які зацікавлені у інтеграції та застосуванні інформаційних технологій у галузі науки та освіти

  • фналітиків, які бажають доповнити теоретичну та практичну базу цінним матеріалом

  • всіх ентузіастів ІТ, які бажають дізнатися багато цікавої та корисної інформації

 

 

 

 

 

 

По закінченню курсу Ви
  • Оволодієте методами аналізу та візуалізації даних
  • Навчитеся програмувати мовою Python та працювати з сучасними технологіями в IT: Cloud Computing, Git, Colab
  • Ознайомитеся із принципами машинного навчання та штучного інтелекту
  • Освоїте мистецтво інтерпретації результатів та прийняття рішень
  • Відточите навички роботи в команді та створення власних ІТ-проектів
Програма курсу
Програмування Python

Синтаксис та структура коду

Змінні та їхні типи. Оператори

Інструкції. Цикли

Структури даних

Об'єктно-орієнтоване програмування

Бази даних

Бази даних. SQL. Основи sqlite3

ORM. Основи peewee

Математичний аналіз

Функція. Основи NumPy та MatPlotLib

Вектори та матриці. Операції NumPy

Аналіз даних

Вступ до аналізу даних. Формати даних. Основи Pandas.Обробка даних

Описовий аналіз даних

Моделювання даних. Регресійний аналіз

Оцінювання моделей даних

Візуалізація даних

Основи візуалізації. Методи візуалізації MatPlotLib

Спеціальні методи візуалізації. Основи seaborn

Machine Learning

Вступ до Machine Learning. Основи scikit-learn

Класифікація. Конструювання систем класифікації

Кластерний аналіз. Конструювання систем кластеризації

Нейронні мережі. Основи TensorFlow

 

Записатись на курс
Записатись на курс