Задати питання
Success request
Дякуємо за Вашу заявку

Зареєструватись на курс
Swift iOS
Задати питання

.NET

Ввідна лекція до курсу відбудеться 30 січня о 19:00. Для участі реєструйтеся за посиланням

.NET розробник – це програміст, що використовує в роботі всі переваги технологій .NET Framework, які базуються на впевненому володінні мовою C# та вмілому застосуванні концепцій рефакторінгу, TDD та ін.

.NET платформа має багато технологій: ASP.Net (створення веб-застосунків, веб-сервісів), WPF (десктопна розробка), WCF (служби, сервіси), Unity (розробка дво- і тривимірних застосунків та ігор), ADO.NET (призначений для взаємодії з різними сховищами даних із .NET-застосунків).

C# — високорівнева мова програмування. Практично в кожній з цих технологій є можливість працювати і з низькорівневим кодом, що надає повний контроль. Тому з допомогою С# можливе написання драйверів для пристроїв. З виходом .NET Core (модульна платформа з відкритим вихідним кодом) стала доступна кросплатформна розробка.

По закінченню курсу Ви
  • отримаєте розуміння, як працює .NET платформа
  • познайомитеся з мовою програмування c#
  • отримаєте навички роботи з базами данних (ADO .NET, Entity Framework), навички розробки веб-застосунків, сервісів (ASP .NET)
  • навчитеся перевіряти якість коду (статичний аналіз — c# конвенції коду, автоматизоване тестування)
  • освоїте паттерни програмування, які необхідні для професійної розробки .NET застосунків
Програма курсу
Основи програмування мовою C#

Введення в інфраструктуру .Net, CLR
Машинна математика. Змінні і типи даних. Логічні операції
Змінні і типи даних. Рядки. Завдання
Умовні конструкції
Циклічні конструкції
Методи, рекурсія
Масиви, індексатори. Сортування масивів

Керування пам’яттю (Garbage Collector)
ООП

Введення в ООП. Класи і об’єкти
Наслідування та поліморфізм
Абстракція. Абстрактні класи та інтерфейси
Статичні і вкладені класи
Структури та їх різновиди. Перерахування
Перевантаження операторів
Делегати та події
Перехоплення винятків

Додаткові можливості .NET Framework

Класи-колекції
Сериалізація
Розширюючі методи
Анонімні об'єкти
Рефлексія

Багатопоточність

Потоки виконання. Асинхронні виклики функцій (async, await)

TPL

Linq (PLinq)
ORM. Доступ до даних

ADO.NET
Entity Framewor

Інтерфейси. Протоколи, Веб-сервіси

REST
SOAP
WCF
ASP.NET Web Api

OOD

Dispose pattern
SOLID principles
KISS
DRY
GoF patterns

Веб-паттерни

MVC
MVVM

ASP.NET Core
Dependency Injection (Unity, Ninject, Structure Map)
Автоматизоване тестування

MSTest
NUnit
Mo

Записатись на курс